Opublikowano: 02 październik 2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO

Specjalista ds. organizacyjnych w Biurze Koszalin (cały etat)
– miejsce pracy: Biuro Koszalin
- ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin.

Nr sprawy: BK/05/2018

W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Mariusz NASTAROWSKI zamieszkały w Koszalinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą i umiejętnościami udzielając pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania przez Komisję Rekrutacyjną, co potwierdza, że jest odpowiednim kandydatem do zatrudnienia na ww. stanowisko.

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-10-02 13:47
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-10-02 13:48Data opublikowania: 2018-10-02 13:47
Liczba odsłon: 95Historia zmian